Edgerouter Port forward toevoegen

1. Ga naar het adres van uw router

Bijvoorbeeld: https://192.168.1.1

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord

2. Ga nu naar Firewall / NAT

3. Forward toevoegen

Zie punt 1

Hier wordt buiten poort 3397 weergegeven en intern 3389 dit is om te voorkomen dat iemand de (Remote Desktop) Poort zomaar kan benaderen.

Zie punt 2 om een poort 1:1 open te zetten hierbij wordt bij beide poort velden het zelfde ingevuld.

Om een regel toe te voegen klik je op Add Rule > vul vervolgens de juiste gegevens in en klik op Apply